Äntligen kommer vi att återgå till mekmåndagar från och med fösta november!

Vi kommer samlas i vanlig ordning på baloo ca 17:15 för att sen fortsätta vidare till lokalen (S109) för att meka.

Mer information kommer när vi närmar oss!

Hej!

Våra nya tröjor går nu att beställa fram tills och med söndag den 10 oktober.

Länk: forms.gle/n1q4ecvcT34wecH76

Det kommer finnas flertalet tillfällen att hämta upp de beställda tröjorna, tider och plats för dessa kommer meddelas senare.

Mastodon @ UMU

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!